Drukāt

EIS iepirkums
Par biroja tehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2013-03-25

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Par biroja tehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar 02.05.2013 grozījumiem

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Atbildes uz jautājumiem (10.04.2013)

Nolikums (t.sk. tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums) ar 27.05.2013 grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem (27.05.2013)

Atbildes uz jautājumiem (02.07.2013.)

Atbildes uz jautājumiem (03.07.2013.)

JAUNS!!! Nolikums (t.sk. tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums) ar 07.06.2013 grozījumiem

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 67218685, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 9. jūlijam plkst. 10.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2013.gada 10.aprīlī plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā