Drukāt

Atzinumu sniegšana par Eiropas Savienības fonda 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros izstrādāto projektu iesniegumu finanšu analīzēm un izmaksu efektivitātes analīzēm

2013-03-01

Plānotā iepirkuma priekšmets

Atzinumu sniegšana par Eiropas Savienības fonda 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros izstrādāto projektu iesniegumu finanšu analīzēm un izmaksu efektivitātes analīzēm

Pasūtītāja prasības

Nolikums

KontaktpersonaAdministratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Dagnija Raugule, tālrunis 67079070, e-pasts: dagnija.raugule@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 12.martam plkst. 12.00