Drukāt

EIS iepirkums
Par servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2013-02-14

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Par servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums (ar 27.03.2013. groz.) JAUNS!

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija (ar 27.03.2013. groz.) JAUNS!

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums (ar 27.03.2013. groz.) JAUNS!

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (13.03.2013.)

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (27.03.2013.)

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (03.04.2013.)

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (04.04.2013)

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (09.04.2013)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (12.04.2013)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (17.04.2013)

Atbildes uz jautājumiem (25.04.2013)

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta juriste A.Samardžijeva tel. 67079045, fakss 67079001, arija.samardzijeva@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 2.maijam plkst. 10.00
 Papildus informācija Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2013.gada 22.februārī plkst.10.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Rīgā, Elizabetes ielā 19