Drukāt

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana

2013-01-16

Plānotā iepirkuma priekšmets

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (17.01.2013.)

Nolikums ar grozījumiem (01.02.2013.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (29.01.2013.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (01.02.2013.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (04.02.2013.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (14.02.2013.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (15.02.2013.)

piedāvājumu atvēršanas protokols (05.03.2013.)

KontaktpersonaLatvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītāja
Antra Jansone tel. 67357371, fakss 67079001, antra.jansone@latlit.eu
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 22.februārim plkst. 12.00