Drukāt

Ziņu aģentūru pakalpojumi Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām

2013-01-10

Plānotā iepirkuma priekšmetsZiņu aģentūru pakalpojumi Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs
tel. 67079007, fakss 67079001, martins.rincs@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 21.janvārim plkst.12.00