Drukāt

EIS iepirkums
EKO datortehnikas piegāde, datortehnikas uzstādīšana un tīklu izveide elektronisko iepirkumu sistēmas dalībnieki

2013-01-08

Plānotā iepirkuma priekšmetsEKO datortehnikas piegāde, datortehnikas uzstādīšana un tīklu izveide elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (13.02.2013.) 

Nolikums ar grozījumiem (27.02.2013.)

Nolikums ar grozījumiem (25.03.2013.) JAUNS!

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (13.02.2013.) 

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (27.02.2013.)

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (25.03.2013.) JAUNS!

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums ar grozījumiem (13.02.2013.)

Finanšu piedāvājums ar grozījumiem (27.02.2013.) 

Finanšu piedāvājums ar grozījumiem (25.03.2013.) JAUNS!

Atbildes uz jautājumiem (28.01.2013.)

Atbildes uz jautājumu (27.02.2013.)

Atbildes uz jautājumiem (06.03.2013.)

Atbildes uz jautājumiem (15.03.2013.)

Atbildes uz jautājumiem (20.03.2013.)

Atbildes uz jautājumiem (27.03.2013.)

Atbilde uz jautājumiem (02.04.2013.)

Atbildes uz jautājumiem (09.04.2013)

Atbildes uz jautājumiem (12.04.2013)

Atbildes uz jautājumiem (15.04.2013)

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta  juriste A.Samardžijeva tel. 67079045, fakss 67079001, arija.samardzijeva@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 22.aprīļa plkst. 10.00. 
Papildus informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2013.gada 15.janvārī plkst.12:00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Rīgā, Elizabetes ielā 19.