Drukāt

EIS iepirkums
Demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2013-01-07

Plānotā iepirkuma priekšmetsDemonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums JAUNS!

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija JAUNS!

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājuma veidlapa JAUNS!

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (28.02.2013.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumu (08.03.2013.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumu (20.03.2013.)

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (02.04.2013.)

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta  juriste A.Samardžijeva tel. 67079045, fakss 67079001, arija.samardzijeva@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 8.aprīlim plkst. 10.00
Papildus informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2013.gada 14.janvārī plkst.10:00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Rīgā, Elizabetes ielā 19.