Drukāt

EIS iepirkums
Par biroja papīra piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2013-01-03

Plānotā iepirkuma priekšmetsPar biroja papīra piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (28.01.2013) konsolidētā versija JAUNS!

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (28.01.2013) konsolidētā versija JAUNS!

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums ar grozījumiem (28.01.2013) konsolidētā versija JAUNS!

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta  juriste A.Samardžijeva tel. 67079045, fakss 67079001, arija.samardzijeva@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 4.martam plkst. 10.00
Papildus informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2013.gada 16.janvārī plkst.10:00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Rīgā, Elizabetes ielā 19.