Drukāt

Valsts Kancelejas dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmas sadarbspējas nodrošināšana ar dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi

2012-11-30

Plānotā iepirkuma priekšmets

VALSTS KANCELEJAS DOKUMENTU APRITES UN UZDEVUMU KONTROLES SISTĒMAS SADARBSPĒJAS NODROŠINĀŠANA AR DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS SISTĒMU INTEGRĀCIJAS VIDI

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskā specifikācija

KontaktpersonaAdministratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs, tel. 67079007, fakss 67079001, martins.rincs@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 2. janvārim plkst. 12.00