Drukāt

Veselības ministrijas dokumentu pārvaldības sistēmas „Impulss” pielāgojumu izstrāde un sadarbspējas nodrošināšana ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi.

2012-11-27

Plānotā iepirkuma priekšmetsVeselības ministrijas dokumentu pārvaldības sistēmas „Impulss” pielāgojumu izstrāde un sadarbspējas nodrošināšana ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi.
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums (ar grozījumiem 19.12.2012.)

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija (ar grozījumiem 19.12.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (20.12.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (04.01.2013.)

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs
tel. 67079007, fakss 67079001, martins.rincs@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 11.janvārim plkst.12.00