Drukāt

Standartprogrammatūras licenču piegāde ERAF finansēto projektu lietojumprogrammatūras darbināšanai

2012-11-27

Plānotā iepirkuma priekšmetsTehniskās infrastruktūras iegāde ERAF finansēto projektu programmatūras darbināšanai
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums (konsolidētā versija) 20.12.2012.

Nolikums (konsolidētā versija) 16.01.2013.

Paziņojums par grozijumiem (20.12.2012.)

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (07.01.2013.)

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (15.01.2013.)

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja D.Āboliņa
tel. 67079033, fakss 67079001, daina.abolina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 13.februārim plkst.12.00