Drukāt

Tehniskās infrastruktūras iegāde ERAF finansēto projektu programmatūras darbināšanai

2012-11-27

Plānotā iepirkuma priekšmetsTehniskās infrastruktūras iegāde ERAF finansēto projektu programmatūras darbināšanai
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja D.Āboliņa
tel. 67079033, fakss 67079001, daina.abolina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 21.janvārim plkst. 13.00