Drukāt

EIS iepirkums
Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai lietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2012-11-27

Plānotā iepirkuma priekšmetsStacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai lietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Jauns Nolikuma (konsolidēta versija 2013.01.17.).

Tehniskā specifikācija

Jauns Tehniskā specifikācija (konsolidēta versija 2013.01.17.).

Finanšu piedāvājums

Jauns Finanšu piedāvājums (konsolidēta versija 2013.01.17.).

Atbilde uz ieinteresēto personu jautājumiem (08.02.2013.)

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste A.Samardžijeva
tel. 67079045, fakss 67079001, arija.samardzijeva@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 18.februārim plkst. 10.00