Drukāt

EIS iepirkums
Muskuļu un skeleta sistēmas ārstniecības līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2012-11-27

Plānotā iepirkuma priekšmetsMuskuļu un skeleta sistēmas ārstniecības līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikms (konsolidēta versija 2013.01.17.).

Nolikums ar grozījumiem (04.02.2013) konsolidētā versija JAUNS!

Tehniskā specifikācija

Jauns Tehniskā specifikācija (konsolidēta versija 2013.01.17.).

Finanšu piedāvājums

Jauns Finanšu piedāvājums (konsolidēta versija 2013.01.17.).

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste A.Samardžijeva
tel. 67079045, fakss 67079001, arija.samardzijeva@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 28.februārim plkst. 10.00