Drukāt

EIS iepirkums
Pretinfekciju ārstniecības līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2012-11-27

Plānotā iepirkuma priekšmetsPretinfekciju ārstniecības līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Jauns Nolikums (konsolidēta versija 2013.01.17.).

Tehniskā specifikācija

Jauns Tehniskā specifikācija (konsolidēta versija 2013.01.17.).

Finanšu piedāvājums

Jauns Finanšu piedāvājums (konsolidēta versija 2013.01.17.).

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (06.12.2012.)

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste A.Samardžijeva
tel. 67079045, fakss 67079001, arija.samardzijeva@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 21.februārim plkst. 10.00