Drukāt

Standartprogrammatūras licenču piegāde

2012-10-25

Plānotā iepirkuma priekšmetsStandartprogrammatūras licenču piegāde
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

Atsauksmes paraugs

Līguma projekts

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja D.Āboliņa
tel. 67079033, fakss 67079001, daina.abolina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2012. gada 5.novembrim plkst. 13.00