Drukāt

Būvniecības ekspertu pakalpojumi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām
Construction Expert Services for the needs of the Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme Joint Technical Secretariat

2012-10-18

Plānotā iepirkuma priekšmetsBūvniecības ekspertu pakalpojumi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām

Construction Expert Services for the needs of the Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme Joint Technical Secretariat
Pasūtītāja prasības

Nolikums (LAT)

Terms of reference (ENG)

Nolikums (LAT) (grozījumi 15.11.2012.)

Terms of reference (ENG) (amendments 15.11.2012.)

KontaktpersonaAdministratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs, tel. 67079007, fakss 67079001, martins.rincs@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2012. gada 5.decembrim plkst. 12.00