Drukāt

EIS iepirkums
Par standarta programmatūras un ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2012-09-10

Plānotā iepirkuma priekšmets

Par standarta programmatūras un ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskais piedāvājums

Finanšu piedāvājums

Nolikums (konsolidētā versija 05.10.2012.)

Tehniskā piedāvājuma veidlapa (konsolidētā versija 05.10.2012.)

Finanšu piedāvājuma veidlapa (konsolidētā versija 05.10.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (19.09.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem
(12.10.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (17.10.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (23.10.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (24.10.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (25.10.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (26.10.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (26.10.2012.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (29.10.2012.)


Kontaktpersona

Ārija Samardžijeva – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste, tālruņa numurs 67079045, e-pasta adrese: arija.samardzijeva@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1. stāvā Administratīvajā departamentā (lietvedībā) līdz 2012. gada 5.novembrim plkst. 10.00.

Papildus informācija

Ieinteresēto personu sanāksme notiks 2012. gada 18. septembrī plkst. 13.00 VRAA telpās, Elizabetes ielā 19. Aicināti visi interesenti.