Drukāt

Informācijas un publicitātes materiālu izgatavošana, tipogrāfijas darbu veikšana un piegāde Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām

2012-07-27

Plānotā iepirkuma priekšmetsInformācijas un publicitātes materiālu izgatavošana, tipogrāfijas darbu veikšana un piegāde Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Jauns! Atbildes uz ieinteresētās peronas jautājumiem. (01.08.2012.)

Jauns! Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (02.08.2012.)

Jauns! Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (03.08.2012.)

KontaktpersonaAdministratīvā departamenta juriste Ārija Samardžijeva; tālr. +371 67079045, e-pasts arija.samardzijeva@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtElizabetes iela 19, Rīga, LV-1010