Drukāt

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi

2012-03-07

Plānotā iepirkuma priekšmetsVentspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi
Pasūtītāja prasības

Iepirkuma noteikumi

Tehniskā specifikācija

KontaktpersonasDagnija Raugule, tālr.67079070, e-pasts: iepirkumi_it@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtElizabetes ielā 19, Rīgā, LV - 1010