Drukāt

Eksperta, kas nodrošina atzinumu sniegšanu par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 2007.-2013.gadam ietvaros finansēto objektu būvniecības darbu atbilstību projektu iesniegumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pakalpojumi

2012-02-17

Plānotā iepirkuma priekšmetsEksperta, kas nodrošina atzinumu sniegšanu par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 2007.-2013.gadam ietvaros finansēto objektu būvniecības darbu atbilstību projektu iesniegumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pakalpojumi
Pasūtītāja prasībasNolikums
KontaktpersonaDigna Briede, tālr. 67079033, fakss 67079001, e-pasts: digna.briede@vraa.gov.lv