Drukāt

"Finanšu starpniecības un autentifikācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu” un „Autentifikācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu"

2012-01-31

Plānotā iepirkuma priekšmets„Finanšu starpniecības un autentifikācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu” un „Autentifikācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu”
Nolikums

KANDIDĀTU ATLASES NOTEIKUMI

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (28.02.2012.)

Uzmanību! Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 07.02.2012. plkst.14.00.

KontaktpersonaDagnija Raugule, tālr.67079070, e-pasts: iepirkumi_it@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtElizabetes ielā 19, Rīgā, LV - 1010