Drukāt

Pārskata „Reģionu attīstība Latvijā 2011” manuskripta un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana

2012-01-31

Plānotā iepirkuma priekšmets Pārskata „Reģionu attīstība Latvijā 2011” manuskripta un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Nolikums

Nolikums

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (08.02.2012.)

Kontaktpersona Dagnija Raugule, tālr.67079070, e-pasts: iepirkumi_it@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtElizabetes ielā 19, Rīgā, LV - 1010