Drukāt

Valsts informācijas sistēmu savietotāja, Latvijas valsts portāla www.latvija.lv un elektronisko pakalpojumu izstrāde uzturēšana 

2010-02-04

Iepirkuma identifikācijas numurs: VRAA/2010/10/ERAF/SK

 Plānotā iepirkuma priekšmets
 Valsts informācijas sistēmu savietotāja, Latvijas valsts portāla www.latvija.lv un elektronisko pakalpojumu izstrāde un uzturēšana
 Pasūtītāja prasības

Pasūtītāja prasības

(1) Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem

(2) Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem

 Kontakpersona Sandra Jurago-Kupavska, 67079046, sandra.jurago-kupavska@vraa.gov.lv
 Piedāvājumus iesniegt
 Elizabetes iela 19, Rīga, LV 1010