Drukāt

Darba piedāvājumi


image, 130x127px, 12.06 KB 

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

(reģ. Nr. 90001733697, www.vraa.gov.lv)

aicina darbā:

Informācijas sistēmu attīstības departamenta

SISTĒMU ANALĪTIĶI

(19.4 amatu saimes IV līmeņa 12 mēnešalgu grupas amats) uz projektu „Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” un “Vienotā datu telpa” laiku līdz 30.11.2020.

                

Valsts reģionālā attīstības aģentūra ir iestāde, kura nodrošina e-pārvaldes attīstību, izmantojot mūsdienīgus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus. Mūsu pārvaldībā nozīmīgākie IKT risinājumi:  Latvija.lv; E-adrese; Viss.gov.lv; Data.gov.lv; Geolatvija.lv.

Pievienojies Valsts reģionālās attīstības aģentūras Informācijas sistēmu attīstības departamenta komandai un Tev būs iespēja sniegt savu ieguldījumu valsts nozīmes risinājumu ieviešanas, uzturēšanas un pilnveidošanas procesā.  

Galvenie pienākumi:

 • izzināt un analizēt risinājumu lietotāju biznesa /tehniskās prasības un procesus, veikt dokumentēšanu; 
 • sniegt IT risinājumu priekšlikumus atbilstoši lietotāja vajadzībām; 
 • sagatavot darba uzdevumus programmatūras izstrādātājiem, uzraudzīt to izpildes gaitu; 
 • identificēt biznesa procesu un programmatūras optimizācijas iespējas un konsultēt komandu un risinājuma lietotājus par tām; 
 • piedalīties jaunu risinājumu izstrādē, analizējot to realizācijas iespējas; 
 • sniegt atbalstu valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un komersantiem par risinājumiem, to izmantošanu. 

 

Mēs sagaidām:

 • augstākā izglītība telekomunikāciju vai informācijas tehnoloģiju jomā (vai ir pēdējo kursu students), vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām un nepieciešamā pieredze IT jomā darba pienākumu izpildei; 
 • latviešu un angļu valodas zināšanas; 
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas); 
 • labas analītiskās un komunikācijas prasmes; 
 • Labas SQL zināšanas; 
 • par priekšrocību tiks uzskatīta: 
 • pieredze un zināšanas IT un telekomunikāciju jomā; 
 • pieredze informācijas sistēmu prasību analīzē, ieviešanā un testēšanā; 
 • Izpratne par ģeotelpiskiem datiem; 
 • Izpratne par SOAP, REST, WMS, WFS, INSPIRE View un INSPIRE Feature Download  servisiem; 

 

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju; 
 • Mēnešalgu atbilstoši darba pieredzei un kompetencei  no 1253,00 euro līdz 1580,00 euro  
 • Sociālās garantijas (tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc viena gada darba stāža sasniegšanas). 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka: 

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi; 
2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010. 

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 6.septembrim Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV – 1010 uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67079005, 28347888

 


 

null

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

(reģ. Nr. 90001733697, www.vraa.gov.lv)

izsludina atklātu konkursu uz:

 

Informācijas sistēmu atbalsta departamenta

Lietotāju atbalsta nodaļas

vadītāja/-as amatu

 

(viena ierēdņa amata vieta (19.3 amatu saime IIIA līmenis 13.mēnešalgu grupas amats) uz nenoteiktu laiku)

 Galvenie pienākumi:

 • vadīt (organizēt, plānot un kontrolēt) nodaļas darbu;
 • nodrošināt Aģentūras pārziņā esošās e-pakalpojumu infrastruktūras (Valsts informācijas sistēmu savietotājs; Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv) un  koplietošanas komponenšu (“Vienotā pieteikšanās”, maksājumu modulis, dokumentu integrācijas vide, datu izplatīšanas tīkls, e-parakstītājs), informācijas sistēmu (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas TAPIS, Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem ESVIS un Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls www.geolatvija.lv u.c.) un tehnisko resursu (turpmāk – Risinājumi) lietotāju atbalstu;
 • nodrošināt Risinājumu lietotāju pieteikumu apstrādi, darba plūsmu organizēšanu un izpildes kontroli;
 • nodrošināt Risinājumu pieejamības monitoringu;
 • nodrošināt atskaišu un pārskatu sagatavošanu par Risinājumu lietotāju pieteikumiem un to izpildi;
 • nodrošināt IKT pakalpojumu pārvaldības procesu vadību;
 • organizēt un nodrošināt ārpakalpojuma piesaisti nodaļas funkciju nodrošināšanai;
 • nodrošināt atbalstu valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām par e-pakalpojumu izstrādi, pilnveidošanu, ieviešanu un e-pakalpojumu infrastruktūras izmantošanas jautājumiem.

 

Prasības:

 • augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju vai telekomunikāciju jomā vai vadības zinībās;
 • vismaz 2 gadu pieredze Lietotāju atbalstu nodrošinošas struktūrvienības vadībā;
 • vismaz 3 gadu pieredze informācijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanā;
 • vismaz 2 gadu pieredze elektronisko pakalpojumu un koplietošanas risinājumu lietotāju atbalstā, tai skaitā, koplietošanas risinājumu izmantotāju (izstrādātāju) atbalstā;
 • zināšanas par ITIL vai ekvivalentu IT pārvaldības praksi/standartu, ko apliecina apgūts kurss vismaz pamata zināšanu līmenī;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas;
 • ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • labas analītiskās un komunikācijas prasmes (tajā skaitā uzstāšanās prasme).

 

 

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju; 
 • Mēnešalgu atbilstoši darba pieredzei un kompetencei  no 1340,00 euro līdz 1700,00 euro;  
 • Sociālās garantijas (tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc viena gada darba stāža sasniegšanas). 

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka: 

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi; 
2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010. 

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 30. augustam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV – 1010 uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67079005, 28337778.

Notikumu kalendārs