Drukāt

Par mums


 

Darbības mērķis

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto valsts, Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, analītisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.


Vērtības

VRAA pamatvērtība ir cilvēki – gan klienti, gan darbinieki. VRAA savā darbībā balstās uz šādām vērtībām:

 • godprātīga un profesionāla darbība
 • uz klientu orientēta pieeja
 • objektivitāte lēmumu pieņemšanas procesā
 • mērķtiecīgs un efektīvs finanšu resursu izlietojums

VRAA galvenie darbības virzieni

VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) stratēģijā noteiktos darbības virzienus:

 • valsts e-pārvaldes attīstība
 • elektronisko iepirkumu nodrošināšana
 • valsts, ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana un uzraudzība
 • analītiskais darbs
 • pētniecība reģionālās attīstības jomā
 • starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana
 • dalība starptautiskos projektos

 VRAA sniegtie publiskie pakalpojumi:

 

Notikumu kalendārs