Drukāt

Ādažu Brīvās Valdorfa skolai būs sava sporta zāle

2015-02-24

20.februārī VRAA parakstīja līgumu ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS” par projekta „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" ietvaros.

Cēsīs atklāta rekonstruētā bibliotēka

2015-02-18

2015.gada 17.februārī svinīgi tika atklāta rekonstruētā Cēsu Centrālā bibliotēka. Ēkas rekonstrukcija ilga pusotru gadu, un tās laikā uzņēmums „Vidzemes celtnieks” īstenoja arhitekta Jura Pogas biroja ieceri padarīt ēku plašāku un modernāku, saglabājot tās vēsturisko veidolu.

Muitas maksājumus tagad var veikt arī tiešsaistē

2015-02-17

Lai atvieglotu un paātrinātu muitas formalitāšu kārtošanas procesu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis jaunu e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv - "Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā". Tas nodrošinās iespēju jebkurai personai tiešsaistē apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus, kā arī iespēju pārbaudīt maksājumu izpildes statusu.

Iespēja pieteikties personu apliecinošu dokumentu saņemšanai elektroniski

2015-02-06

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir izstrādājusi un no š.g. 2.februāra piedāvā saviem klientiem jaunu e-pakalpojumu “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”.

Jelgavā atklāta jauna pirmsskolas izglītības iestāde

2015-01-30

2015. gada 2. februārī Jelgavā tika atklāta pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcīši”. Jaunais bērnudārzs tapis, pateicoties Jelgavas pilsētas pašvaldības īstenotajam projektam „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta”.

Datu izplatīšanas tīkla (DIT) risinājumu izmanto elektroenerģijas atvieglojumu nodrošināšanai iedzīvotajiem

2015-01-16

Janvārī notikusi pirmā pašvaldību datu sniegšana „Latvenergo” par aizsargātiem elektroenerģijas lietotājiem (mājsaimniecības lietotāji vai ģimenes, kam pašvaldība, ievērojot sociālās palīdzības normatīvo regulējumu, ir  piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu, kā arī daudzbērnu ģimenes), izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) DIT risinājumu. Datu apmaiņā iesaistītas visas Latvijas pašvaldības.

Veikts pētījums par "VRAA administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējumu mērķa grupās".
 

2014-12-15

SIA „Factum” sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – VRAA) ir veikusi pētījumu “VRAA administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās”, kā arī izstrādājusi ieteikumus pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai. Pētījums tika izstrādāts no šī gada oktobra līdz decembrim par laika periodu no 2012. līdz 2014.gadam.

Portālā Latvija.lv pieejami jauni e-pakalpojumi
 

2014-12-11

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv pieejami seši jauni Zemkopības ministrijas e-pakalpojumi, kurus nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) un Valsts mežu dienests (VMD).

Liepājā atklāts renovēts bērnudārzs

2014-11-07

Pirmdien, 3. novembrī Liepājas pilsētas būvvaldes komisija pieņēma ekspluatācijā ar ES ERAF līdzfinansējumu renovēto pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte” Karostā. SIA firma „UPTK” nodeva Liepājai un mazajiem liepājniekiem tik svarīgo objektu gandrīz mēnesi pirms plānotā būvniecības termiņa beigām – 30.novembra. Jau šī mēneša beigās plānots uzsākt bērnu uzņemšanu.

Notikumu kalendārs