Drukāt

Aicinām uz apmācību semināru Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto ES fondu aktivitāšu projektu īstenotājiem

2014-10-27

Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina pašvaldību pārstāvjus uz "Praktisku apmācību semināru Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto ES fondu aktivitāšu projektu īstenotājiem", kas 6.novembrī notiks Rīgā, „Maritim Park Hotel Riga”, Slokas ielā 1.

Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem

2014-10-21

2014. gada 20. jūnijā Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" (turpmāk – grantu shēma). Projektu iesniegumu pieņemšana noslēdzās 2014. gada 19. septembrī.

Grantu shēmas ietvaros tika saņemti un reģistrēti 63 projektu iesniegumi, tai skaitā:

Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" atklātajam konkursam iesniegtajiem projektu iesniegumiem

2014-10-21

2014. gada 8. aprīlī Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" (turpmāk – atklāts konkurss). Projektu iesniegumu pieņemšana norisinājās līdz 2014. gada 8. oktobrim.

Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti un reģistrēti 23 projektu iesniegumi, tai skaitā:

Aicinām uz semināru ciklu „Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”

2014-09-25

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizē semināru ciklu - „Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”.

Saldū noslēdzies projekts ielu infrastruktūras sakārtošanai

2014-10-15

17. oktobrī Saldū tiks atklātas rekonstruētās Dārza un Celtnieku ielas. Īstenojot projektu „Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu”, Saldus novada pašvaldība domājusi par konkurētspējas paaugstināšanu, uzņēmējdarbības vides pieejamības nodrošināšanu un izglītības pakalpojumu attīstību. Sakārtojot degradēto infrastruktūru, atjaunojot ielu segumu un inženierkomunikācijas, Saldus novada pašvaldība mazinājusi šķēršļus investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai, ka arī nodrošinājusi piekļuvi pašvaldības izglītības iestādēm.

Balvos durvis vērs jauna ekspozīcija par Ziemeļlatgales kultūras mantojumu

2014-09-24

30.septembrī Eiropas sadarbības dienas svinību ietvaros plkst. 15.00 oficiāli tiks atklāta jauna patstāvīgā ekspozīcija Balvu novada muzejā, kas veltīta Ziemeļlatgales nemateriālajam kultūras mantojumam. Muzeja projekts realizēts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu!” ietvaros. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgā valodā un izteiksmes veidos tiek atspoguļotas dažādas tēmas, tostarp tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.

Informācija portāla latvija.lv lietotājiem

2014-08-15

Informējam, ka portāls www.latvija.lv  saviem reģistrētajiem lietotājiem e-pasta vēstules ar tiem pievienotiem pielikumiem neizplata. Saņemot šādu vēstuli, lūdzam tās pielikumus neatvērt , kā arī informēt www.latvija.lv palīdzības dienestu, izmantojot e-pastu portals@vraa.gov.lv

VARAM publiskai lietošanai nodos informācijas sistēmu RAIM – atbalsta instrumentu teritoriju attīstības tendenču izvērtēšanai

2014-08-05

Trešdien, 6.augustā, plkst.12:00 vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvjiem preses konferencē iepazīstinās sabiedrību ar informācijas sistēmu RAIM*, kas turpmāk kalpos par būtisku atbalsta instrumentu teritoriju attīstības tendenču izvērtēšanai. Šī informācijas sistēma izveidota, lai nodrošinātu sabiedrībai nepastarpinātu piekļuvi valsts iestāžu rīcībā esošajiem datiem, kas atspoguļo sociālekonomiskos procesus valstī.

Sāksies elektroniskās pieteikšanās studijām 2. kārta

2014-07-11

11. jūlijā pēc pulksten 17 portālā www.latvija.lv tiks paziņoti vienotās elektroniskās pieteikšanās studijām augstskolās rezultāti. Tie reflektanti, kuri nebūs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad varēs reģistrēties uzņemšanas otrajai kārtai. Tajā reflektants var iegūt apstiprinājumu savai provizoriski iegūtajai studiju vietai vai arī iegūt studiju vietu augstākā prioritātē. Nepiesakoties otrajai kārtai, viņš izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

Pieejami jaunie teritorijas attīstības indeksi

2014-07-02

Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un vērtību publicēšanas kārtību nosaka, š.g.1.jūlijā valdībā apstiprinātie MK noteikumi „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”.

Novadu pašvaldībām sagatavojot projekta iesniegumus un aprēķinot valsts budžeta dotācijas apmēru, jāizmanto jaunākie publicētie teritorijas attīstības indeksi. Jaunākie teritorijas attīstības indeksi ir aprēķināti pēc 2013.gada datiem un ir atrodami VRAA mājas lapas sadaļā „Analītiskā darbība un teritorijas attīstības indekss”.

Notikumu kalendārs