Drukāt

Veikts pētījums par "VRAA administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējumu mērķa grupās".
 

2014-12-15

SIA „Factum” sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – VRAA) ir veikusi pētījumu “VRAA administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās”, kā arī izstrādājusi ieteikumus pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai. Pētījums tika izstrādāts no šī gada oktobra līdz decembrim par laika periodu no 2012. līdz 2014.gadam.

Portālā Latvija.lv pieejami jauni e-pakalpojumi
 

2014-12-11

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv pieejami seši jauni Zemkopības ministrijas e-pakalpojumi, kurus nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) un Valsts mežu dienests (VMD).

Liepājā atklāts renovēts bērnudārzs

2014-11-07

Pirmdien, 3. novembrī Liepājas pilsētas būvvaldes komisija pieņēma ekspluatācijā ar ES ERAF līdzfinansējumu renovēto pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte” Karostā. SIA firma „UPTK” nodeva Liepājai un mazajiem liepājniekiem tik svarīgo objektu gandrīz mēnesi pirms plānotā būvniecības termiņa beigām – 30.novembra. Jau šī mēneša beigās plānots uzsākt bērnu uzņemšanu.

Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem

2014-10-21

2014. gada 20. jūnijā Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" (turpmāk – grantu shēma). Projektu iesniegumu pieņemšana noslēdzās 2014. gada 19. septembrī.

Grantu shēmas ietvaros tika saņemti un reģistrēti 63 projektu iesniegumi, tai skaitā:

Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" atklātajam konkursam iesniegtajiem projektu iesniegumiem

2014-10-21

2014. gada 8. aprīlī Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" (turpmāk – atklāts konkurss). Projektu iesniegumu pieņemšana norisinājās līdz 2014. gada 8. oktobrim.

Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti un reģistrēti 23 projektu iesniegumi, tai skaitā:

Aicinām uz semināru ciklu „Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”

2014-09-25

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizē semināru ciklu - „Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”.

Saldū noslēdzies projekts ielu infrastruktūras sakārtošanai

2014-10-15

17. oktobrī Saldū tiks atklātas rekonstruētās Dārza un Celtnieku ielas. Īstenojot projektu „Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu”, Saldus novada pašvaldība domājusi par konkurētspējas paaugstināšanu, uzņēmējdarbības vides pieejamības nodrošināšanu un izglītības pakalpojumu attīstību. Sakārtojot degradēto infrastruktūru, atjaunojot ielu segumu un inženierkomunikācijas, Saldus novada pašvaldība mazinājusi šķēršļus investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai, ka arī nodrošinājusi piekļuvi pašvaldības izglītības iestādēm.

Balvos durvis vērs jauna ekspozīcija par Ziemeļlatgales kultūras mantojumu

2014-09-24

30.septembrī Eiropas sadarbības dienas svinību ietvaros plkst. 15.00 oficiāli tiks atklāta jauna patstāvīgā ekspozīcija Balvu novada muzejā, kas veltīta Ziemeļlatgales nemateriālajam kultūras mantojumam. Muzeja projekts realizēts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu!” ietvaros. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgā valodā un izteiksmes veidos tiek atspoguļotas dažādas tēmas, tostarp tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.

Notikumu kalendārs