Drukāt

Notiks jauniešu un dabaszinātņu pedagogu izglītošana par klimata pārmaiņām

2015-04-07

30.martā VRAA parakstīja līgumu ar nodibinājumu „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” par projekta „Zaļā misija: klimats” īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas jauniešu un izglītības darbinieku izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, praktisku darbošanos un praktisku darbu izstrādi.

Izstrādās apmācību programmu par klimata pārmaiņām

2015-04-07

30.martā VRAA parakstīja līgumu ar biedrību „Zaļā brīvība” par projekta „Klimata pārmaiņu izglītība visiem” īstenošanu. Projekta mērķis ir apmācību programmas un mācību materiālu izstrāde, kā arī apmācību organizēšana pašvaldību pārstāvjiem un pedagogiem.

Alojā būvēs uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka „Sala”

2015-04-07

1.aprīlī VRAA parakstīja līgumu ar Alojas novada domi par projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka „Sala”” īstenošanu. Projekta mērķis ir Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvniecība atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēkas standartiem, būvniecības procesā izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus. Enerģiju ēkai plānots nodrošināt izmantojot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas – dziļurbuma siltumsūkni, saules elektrostaciju un saules kolektorus.

Septiņi Latvijas projekti izvirzīti pasaules mēroga balvai

2015-03-30

Septiņi Latvijas IKT projekti izvirzīti Informācijas sabiedrības pasaules samita (World Summit on Information Society) „WSIS projektu balvai 2015”, tostarp arī par Baltijas ceļu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina ikvienu nobalsot, lai atbalstītu Latvijas uzvaru.

Tiks veicināta e-mobilitātes attīstība Latvijā

2015-03-27

19.martā VRAA parakstīja līgumu ar biedrību „Baltijas Vides Forums” par projekta „E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai” īstenošanu. Projekta galvenais mērķis ir ar radošas informatīvas kampaņas un izglītojošu aktivitāšu palīdzību veicināt 8.-12. klašu skolēnu un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izpratni par klimata pārmaiņām.

Veicinās sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām

2015-03-27

16.martā VRAA parakstīja līgumu ar biedrību „homo ecos:” par projekta „Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums un iespēja?” īstenošanu. Projekta galvenais mērķis ir ar radošas informatīvas kampaņas un izglītojošu aktivitāšu palīdzību veicināt 8.-12. klašu skolēnu un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izpratni par klimata pārmaiņām.

Nākamgad Nīcā būs jauna sporta halle

2015-03-20

10.martā VRAA parakstīja līgumu ar Nīcas novada domi par projekta „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā” īstenošanu.
Projekta ietvaros tiks uzbūvēta sporta halle, kas būs jauna, moderna un energoefektīvāka par analogām būvēm blakus novados. Ņemot vērā samazināto siltumenerģijas patēriņu, samazināsies oglekļa dioksīda emisijas, kā arī ikgadējie ēkas uzturēšanas izdevumi.

Tiks veikts pētījums par Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību

2015-03-11

9.martā Valsts reģionālās attīstības aģentūra parakstīja līgumu ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu par projekta „Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos” īstenošanu. Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" ietvaros.

Ādažu Brīvās Valdorfa skolai būs sava sporta zāle

2015-02-24

20.februārī VRAA parakstīja līgumu ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS” par projekta „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" ietvaros.

Cēsīs atklāta rekonstruētā bibliotēka

2015-02-18

2015.gada 17.februārī svinīgi tika atklāta rekonstruētā Cēsu Centrālā bibliotēka. Ēkas rekonstrukcija ilga pusotru gadu, un tās laikā uzņēmums „Vidzemes celtnieks” īstenoja arhitekta Jura Pogas biroja ieceri padarīt ēku plašāku un modernāku, saglabājot tās vēsturisko veidolu.

Muitas maksājumus tagad var veikt arī tiešsaistē

2015-02-17

Lai atvieglotu un paātrinātu muitas formalitāšu kārtošanas procesu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis jaunu e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv - "Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā". Tas nodrošinās iespēju jebkurai personai tiešsaistē apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus, kā arī iespēju pārbaudīt maksājumu izpildes statusu.

Iespēja pieteikties personu apliecinošu dokumentu saņemšanai elektroniski

2015-02-06

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir izstrādājusi un no š.g. 2.februāra piedāvā saviem klientiem jaunu e-pakalpojumu “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”.

Jelgavā atklāta jauna pirmsskolas izglītības iestāde

2015-01-30

2015. gada 2. februārī Jelgavā tika atklāta pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcīši”. Jaunais bērnudārzs tapis, pateicoties Jelgavas pilsētas pašvaldības īstenotajam projektam „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta”.

Datu izplatīšanas tīkla (DIT) risinājumu izmanto elektroenerģijas atvieglojumu nodrošināšanai iedzīvotajiem

2015-01-16

Janvārī notikusi pirmā pašvaldību datu sniegšana „Latvenergo” par aizsargātiem elektroenerģijas lietotājiem (mājsaimniecības lietotāji vai ģimenes, kam pašvaldība, ievērojot sociālās palīdzības normatīvo regulējumu, ir  piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu, kā arī daudzbērnu ģimenes), izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) DIT risinājumu. Datu apmaiņā iesaistītas visas Latvijas pašvaldības.

Notikumu kalendārs