Drukāt

Informācija portāla latvija.lv lietotājiem

2014-08-15

Informējam, ka portāls www.latvija.lv  saviem reģistrētajiem lietotājiem e-pasta vēstules ar tiem pievienotiem pielikumiem neizplata. Saņemot šādu vēstuli, lūdzam tās pielikumus neatvērt , kā arī informēt www.latvija.lv palīdzības dienestu, izmantojot e-pastu portals@vraa.gov.lv

VARAM publiskai lietošanai nodos informācijas sistēmu RAIM – atbalsta instrumentu teritoriju attīstības tendenču izvērtēšanai

2014-08-05

Trešdien, 6.augustā, plkst.12:00 vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvjiem preses konferencē iepazīstinās sabiedrību ar informācijas sistēmu RAIM*, kas turpmāk kalpos par būtisku atbalsta instrumentu teritoriju attīstības tendenču izvērtēšanai. Šī informācijas sistēma izveidota, lai nodrošinātu sabiedrībai nepastarpinātu piekļuvi valsts iestāžu rīcībā esošajiem datiem, kas atspoguļo sociālekonomiskos procesus valstī.

Sāksies elektroniskās pieteikšanās studijām 2. kārta

2014-07-11

11. jūlijā pēc pulksten 17 portālā www.latvija.lv tiks paziņoti vienotās elektroniskās pieteikšanās studijām augstskolās rezultāti. Tie reflektanti, kuri nebūs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad varēs reģistrēties uzņemšanas otrajai kārtai. Tajā reflektants var iegūt apstiprinājumu savai provizoriski iegūtajai studiju vietai vai arī iegūt studiju vietu augstākā prioritātē. Nepiesakoties otrajai kārtai, viņš izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

Pieejami jaunie teritorijas attīstības indeksi

2014-07-02

Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un vērtību publicēšanas kārtību nosaka, š.g.1.jūlijā valdībā apstiprinātie MK noteikumi „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”.

Novadu pašvaldībām sagatavojot projekta iesniegumus un aprēķinot valsts budžeta dotācijas apmēru, jāizmanto jaunākie publicētie teritorijas attīstības indeksi. Jaunākie teritorijas attīstības indeksi ir aprēķināti pēc 2013.gada datiem un ir atrodami VRAA mājas lapas sadaļā „Analītiskā darbība un teritorijas attīstības indekss”.

Sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām

2014-06-25

Ar 25. jūniju vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām. Izmantojot portālā pieejamo e-pakalpojumu „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, reflektanti var pieteikties studijām vienpadsmit Latvijas augstskolās: Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Banku Augstskolā, Daugavpils Universitātē, Informācijas Sistēmu menedžmenta augstskolā, Liepājas Universitātē, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, Rēzeknes Augstskolā, Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā.

VRAA izsludina pieteikšanos EEZ programmas "Nacionālā klimata politika" grantu shēmas finansējuma saņemšanai

2014-06-20

Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām".

Latvijas, Igaunijas un Krievijas pierobežas reģioni iegūst no pārrobežu risinājumiem

2014-06-10

Realizējot Igaunijas – Latvijas – Krievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmu, līdz š.g. jūlijam pabeigti 8 projekti savstarpējās sadarbības jomā, kā arī noslēgtas aktivitātes 18 no 50 ieviešanā esošajiem projektiem.

Notikumu kalendārs