Drukāt

Novērtē mūsu mājas lapu!

2017-05-11

Tuvākajos gados plānots būtiski uzlabot valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes, tās veidojot atbilstoši lietotāju vajadzībām. Valsts kanceleja plāno īstenot projektu “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”, kura mērķis ir piedāvāt iedzīvotājiem vienotu uz lietotājiem balstītu tīmekļvietņu struktūru, atpazīstamu vidi un funkcionalitāti. Vienlaikus tiks īstenotas arī Eiropas Savienības prasības par tīmekļvietņu piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta īstenošanā liela loma ir iedzīvotāju vajadzību analīzei, tāpēc novērtēsim, ja veltīsiet pāris minūtes šīs anketas aizpildīšanai!

Iznākušas jaunās 2017. gada 1. ceturkšņa VRAA e-ziņas

2017-04-24

“Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-ziņas” sniedz apkopojošu statistiku par e-pakalpojumu ieviešanu un to lietošanu, vienotās pieteikšanās moduļa integrēšanu valsts iestāžu portālos, maksājuma moduļa izmantošanu, dokumentu integrācijas vidi un datu apmaiņu, kā arī ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpju darbību. Visas ziņas šeit.

VRAA ar ERAF atbalstu īstenos E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstības projektu

2017-03-30

2017.gada 28.martā valdība atbalstīja Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) projekta “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” iekļaušanu vienotās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) mērķarhitektūrā. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un  tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.

Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros izsludināts projektu konkurss

2017-03-24

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (turpmāk – Igaunijas – Latvijas programma) izsludina 2.projektu konkursu un aicina iesniegt sadarbības projektu idejas šādas jomās:
pārrobežu tūrisma attīstība
– izveidojot pārrobežu tūrisma produktus;
vides aizsardzība
– īstenojot publiskas kampaņas par resursu taupīšanu un kopīgo ūdens resursu pārvaldības iniciatīvas;
darbaspēka kustības atvieglošana
- izveidojot jaunus pakalpojumus pārrobežu darba meklētājiem un darba devējiem.

Notikumu kalendārs