Drukāt

Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina šādu Eiropas Savienības struktūrfondu (ERAF) 2007-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu projektu pēcieviešanas uzraudzību:


 

 3.6.1.2.aktivitātē

"Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība"

īstenotie projekti

 

3.6.2.1. aktivitātē

"Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"

īstenotie projekti

 

3.1.4.3. aktivitātē

"Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"

īstenotie projekti

 

 

3.1.4.4. aktivitātē

"Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"

īstenotie projekti

 

3.6.1.1. aktivitātē

"Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"

īstenotie projekti

 

                                                                                                                                           2.3.2.2.3.apakšaktivitāte “Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”

                                                                                                                           3.2.2.2. aktivitāte “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”


image, 527x120px, 7.62 KB

Notikumu kalendārs